Линкове

Европейска Комисия

https://ec.europa.eu/commission/index

 

Изпълнителна агенция за образование, аудиовизия и култура

https://eacea.ec.europa.eu/homepage

 

Програма Европа за гражданите

https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens_en

Носене на отговорност

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси отговорност от Комисиятаза всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, съдържаща се в нея