​ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΥΡΩΠΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ

​ΣΚΕΛΟΣ 2 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  ΣΤΙΣ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΕΣ  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ  ΚΑΙ  ΣΤΑ  ΚΟΙΝΑ

#EUBORCO

Ευρωπαϊκές συνοριακές κοινότητες: ανταλλαγή εμπειριών και πρακτικών για την υποδοχή προσφύγων και την κοινωνική αλληλεγγύη

Σκοπός

Ο σκοπός του έργου είναι να διευκολύνει τη συζήτηση σχετικά με τον ρόλο των τοπικών κοινοτήτων για την προώθηση της ενεργής συμμετοχής του πολίτη, του εθελοντισμού και της αλληλεγγύης, καθώς και της κατανόηση των αιτιών και την δημιουργική αντιπαράθεση σχετικά με   τον Ευρωσκεπτικισμού.

Πλαίσιο

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος ΕΥΡΩΠΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΣΚΕΛΟΣ 2 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  ΣΤΙΣ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΕΣ  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ  ΚΑΙ  ΣΤΑ  ΚΟΙΝΑ

Προϋπολογισμός

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 145,000.00€ και συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Ευρώπη για τους Πολίτες, της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Αποποίηση Ευθυνών

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.