Πολύκαστρο, 11/11/20019

Δελτίο Τύπου

Ο Δήμος Παιονίας στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου EUBorCo «Ευρωπαϊκές συνοριακές κοινότητες: ανταλλαγή εμπειριών και πρακτικών για την υποδοχή προσφύγων και την κοινωνική αλληλεγγύη» του προγράμματος  «Ευρώπη για τους Πολίτες – Σκέλος 2 συμμετοχή  στις  δημοκρατικές  διαδικασίες  και  στα  κοινά», που η εφαρμογή του ξεκίνησε το 2018 , φιλοξενεί μεταξύ 11/11/2019 και 14/11/2019 4ήμερη διακρατική δράση με τη συμμετοχή εκπροσώπων φορέων από την Ιταλία, την Ισπανία, τη Μάλτα, τη Βουλγαρία και του δήμου Γευγελής με στόχο την ανταλλαγή εμπειριών από την διαχείριση του μεταναστευτικού.

Στο πλαίσιο αυτής της διακρατικής δράσης, οι εκπρόσωποι των συνεργαζόμενων φορέων θα επισκεφθούν τις τοποθεσίες που εξελίχθηκε η προσφυγική κρίση κατά το 2015, θα συναντηθούν με αιρετούς της τοπικής αυτοδιοίκησης, στελέχη του Δήμου, εκπροσώπους τοπικών φορέων και ομάδες εθελοντών και θα ανταλλάξουν εμπειρίες και πρακτικές για την ανάπτυξη κοινού σχεδίου δράσης.

Ειδικά την Τετάρτη 13/11/2019 μεταξύ 10:00 – 13:00 θα πραγματοποιηθεί επίσης Ανοιχτή Εκδήλωση στο Πολιτιστικό Κέντρο Πολυκάστρου με τίτλο «Παρουσίαση δράσεων και καλών πρακτικών στο πλαίσιο του έργου EUBorCo».

Αφίσα 3ης Διακρατικής Εκδήλωσης

Banner Έργου

Αφίσα Ανοιχτής Εκδήλωσης

Πρόγραμμα Ανοιχτής Εκδήλωσης