Πολύκαστρο, 15/11/20019

Δελτίο Τύπου

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η 3η Διακρατική συνάντηση στο πλαίσιο του  έργου EUBorCo «Ευρωπαϊκές συνοριακές κοινότητες: ανταλλαγή εμπειριών και πρακτικών για την υποδοχή προσφύγων και την κοινωνική αλληλεγγύη» του προγράμματος  «Ευρώπη για τους Πολίτες – Σκέλος 2 συμμετοχή  στις  δημοκρατικές  διαδικασίες  και  στα  κοινά» του Δήμου Παιονίας, που η εφαρμογή του ξεκίνησε το 2018.

Ο Δήμος Παιονίας φιλοξένησε μεταξύ 11/11/2019 και 14/11/2019 4ήμερη διακρατική δράση με τη συμμετοχή εκπροσώπων φορέων από την Ιταλία, την Ισπανία, τη Μάλτα, τη Βουλγαρία και του δήμου Γευγελής με στόχο την ανταλλαγή εμπειριών από την διαχείριση του μεταναστευτικού.

Στο πλαίσιο αυτής της διακρατικής δράσης, οι εκπρόσωποι των συνεργαζόμενων φορέων επισκέφτηκαν τις τοποθεσίες που εξελίχθηκε η προσφυγική κρίση κατά το 2015, συναντήθηκαν με αιρετούς της τοπικής αυτοδιοίκησης, στελέχη του Δήμου, εκπροσώπους τοπικών φορέων και ομάδες εθελοντών και αντάλλαξαν εμπειρίες και πρακτικές για την ανάπτυξη κοινού σχεδίου δράσης.

Την Τετάρτη 13/11/2019 υλοποιήθηκε Ανοιχτή Εκδήλωση στο Πολιτιστικό Κέντρο Πολυκάστρου με τίτλο «Παρουσίαση δράσεων και καλών πρακτικών στο πλαίσιο του έργου EUBorCo».