Σύνδεσμοι

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

https://ec.europa.eu/commission/index

 

Εκτελεστικός Οργανισμός Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού

https://eacea.ec.europa.eu/homepage

 

Πρόγραμμα «Ευρώπη για τους πολίτες»

https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens_en

Αποποίηση Ευθυνών

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.