Σχέδιο Δημοσιότητας συμπεριλαμβανομένου της οπτικής ταυτότητας του έργου

Σχέδιο Δημοσιότητας συμπεριλαμβανομένου της οπτικής ταυτότητας του έργου

Το παρόν έγγραφο είναι το Παραδοτέο “Επικοινωνιακό Σχέδιο και Οπτική Ταυτότητα” του έργου EUBorCo. Το Επικοινωνιακό Σχέδιο αποτελεί βασικό παραδοτέο για το έργο ως στρατηγικό εργαλείο που αποσκοπεί στην ευρύτερη ενημέρωση και ευαισθητοποίηση αναφορικά με το έργο,...