Δελτίο Τύπου: Ολοκλήρωση της 3ης Διακρατικής Συνάντησης

Δελτίο Τύπου: Ολοκλήρωση της 3ης Διακρατικής Συνάντησης

      Πολύκαστρο, 15/11/20019 Δελτίο Τύπου Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η 3η Διακρατική συνάντηση στο πλαίσιο του  έργου EUBorCo «Ευρωπαϊκές συνοριακές κοινότητες: ανταλλαγή εμπειριών και πρακτικών για την υποδοχή προσφύγων και την κοινωνική αλληλεγγύη» του...