Βίντεο του Έργου

Βίντεο του Έργου

Το παρακάτω βίντεο παρουσιάζει τα αποτελέσματα του EUBorCo στις περιοχές όπου δραστηριοποιούνται οι εταίροι. Οι εταίροι του Έργου αποτελούνται από εννιά (9) Τοπικές Αρχές και Οργανισμούς από την Ελλάδα, Βουλγαρία, Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας, Ιταλία, Μάλτα και...