Партньори

Партньори

Водеща организация – П1

Община Пайония е една от двете големи общини на Регионалното звено в Килкис. Общината е предобила адекватен опит,   произтичащ от нейната координация, управление и участие в проекти по Интеррег  IV-A, „Еразъм +“ и други национални инициативи.

Общината беше под огромен натиск след избухването на бежанската криза, затова трансграничният град Идомени, който е разположен най-близо до северните граници попада под юрисдикцията на общината.  Временните мерки, които бяха взети за Идомени  като огромен бежански лагер бързо  го превърнаха в категоричен символ на европейската криза. На фона на отчаянието, както Общината, така и местните граждани положиха огромни усилия, помагайки на бежанците и резрешавайки тази ситуациия, като демонстрираха солидарността си в най-голяма степен.

За повече информация можете да посетите http://paionia.gov.gr/

75-77 M. Alexandrou str, 612 00, Поликастро, Гърция

имейл: genikos@paionia.gov.gr

​Община Гевгелия

 

Асоцииран партньор – П2

Община Гевгелия се намира в югоисточната част на Република Северна Македония, разположена в трансграничния район с Гърция ( Богородица- Евзони). Община Гевгелия е звено на местна власт, в което гражданите упражняват пряко правото си на местно самоуправление, както и чрез своите представители в общинските органи.

Община Гевгелия реализира редица успешни проекти, повечето от които са в областта на инфраструктурата, но също така и в икономическо и местно развитие, туризъм, социална сигурност,  развитие на секторите на образованието, културата и енергийната ефективност.

За повече информация можете да посетите www.gevgelija.gov.mk

Dimitar Vlahov Str. 4, 1480, Гевгелия, Република Северна Македония

имейл: gradonacalnik@gevgelija.gov.mk

​Сдружение „Варна – Европейска младежка столица“

Асоцииран партньор – П3

Сдружение „Варна – Европейска младежка столица“  е създадено през 2016г., за да подкрепи подготовката и изпълнението на програмата на Община Варна по отношение на нейният избор за носител на титлата Европейска младежка столица 2017. Организацията е чадърна структура, обединяваща други законодателни органи. Председател на сдружението е Община Варна, а 8 младежки организации са членове на борда. Офицално регистрираната цел на сдружението е: да стимулира участието на младите граждани и младежките организации във формирането и реализирането на общински стратегии, както и да подпомага процеса на развитие на международни отношения и мрежи, свързани с младежки дейности, социално предприемачество и включването на младежите във всички аспекти на формиране на гражданско общество на европейско равнище.

За повече информация можете да посетите http://varna2017.bg/bg

бул. „Цар Освободител“ №27, гр.Варна 9000, България

имейл: director@varna2017.bg

Comune Di Brindisi

Асоцииран партньор – П4

Община Бриндизи е независим местен публичен орган и представлява своята общност пред  държавата, регион Пуглия и Провинция Бриндизи.  Неговата цел е да се грижи за интересите на гражданите си  и да насърчава развитието им.

Общинската администрация е разделена на 14 сектора и има около 350 служители като персонал. Има дълъг опит в управлението и изпълнението на проекти, финансирани от ЕС.

Освен това, на територията на Община Бриндизи се намира един от  Италианските приемни центрове за хора търсещи убежище и Италиански център за идентификация и екстрадиране, чиято цел е да подпомага и придружава чужденци до границата.

За повече информация можете да посетите www.comune.brindisi.it

Piazza Matteotti 1, 72100, Бриндизи, Италия

имейл: mcappello@comune.brindisi.it

Сдружение „Civitas Solis“

Асоцииран партньор – П5

Civitas Solis е сдружение с нестопанска цел, опериращо в Калабрия. Основано е през 1988г. и насърчава международна солидарност, европейския и евро-средиземноморския младежки  обмен, инициативи относно обучение и информация.  Мисията на Civitas Solis е да овластява младите хора и техните младежки организации, особено тези, които са насочени към групите в неравностойно положение.  Организацията има изключителен опит в управлението на проекти в тематичните области на местното развитие и европейското гражданство. Civitas Solis е популяризирало стотици международни проекти в областта на обучение, експертиментално образование и междукултурен обмен.

За повече информация можете да посетите www.civitassolis.org

Via Caprera 28 / sede operativa via I°  Maggio  n 37, 89044, Локри, Италия

имейл: info@civitassolis.org

Местен Съвет на Свиеки

Асоцииран партньор – П6

Местният Съвет на Свиеки е основна форма на местно самоуправление, която се занимава с някой аспекти от живота и организацията на местната общност. Тази обшност попада в Is-Swieqi, Ibrag and Madliena. Населението му е приблизително 11 000 жители. Вконтекста на приобщаващо общество Малта и Общинският съвет на Is-Swieqi формират и подобряват условията за интегриране на наскоро придошли бежанци в своето общество, създавайки Европейска синергия между градове, които са изправени пред подобни предизвикателства.

За повече информация можете да посетите http://swieqi.eu/

Swieqi Civic Centre, Triq G. Bessiera, SWQ 2261, Свиеки,  Малта

имеил: noel@noelmuscat.com

Младежки клуб на ЮНЕСКО в Солун

​​

Асоцииран партньор – П7

Младежки клуб на ЮНЕСКО в Солун  (UNESCO YCT) е неправителствена организация с нестопанска цел, нахождаща се в Солун.  Основана през 2004г., UNESCO YCT работи под егидата на Елинския национален комитет на ЮНЕСКО. Член е на Движението на клубовете на ЮНЕСКО и е член на Гръцкия национален младежки съвет.

От 2016г., организацията е много активна на ниво подкрепа на бежанци и особено на младите, като изпълнява проекти и инициативи на местно равнище в тяхна подкрепа и по-специално за приобщаването им и равното им участие в гръцката образователна система.

За повече информация можете да посетите www.unescoyouth.gr

Kerkyras Str. 4-6, 55133, Солун, Гърция

имеил:stefanoskatsoulis@unescoyouth.gr

Kite Factory

Асоцииран партньор – П8

​KITE FACTORY е младежка неправителствена организация със седалище в Малта, чиято цел е да има постоянна мрежа от проекти в различни сфери – от изкуство до повишаване на вниманието по теми за околната среда и екологичната икономика, от неформални обучителни проекти до официални обучения. Нейната мисия е да представя качествени проекти, които да дават възможност както на членовете, така и на широката общност да се включат в творчески методи за саморазвитие. KITE FACTORY има за цел да укрепи елементите на местната икономика и развитие, чрез рамка, базирана на икономическото познание и социално-икономическa материя. Съвместната работа и подкрепянето на младите имигранти и бежанци също попадат сред приоритетите и.

30, Tunnara Street, 1182, Малта

имеил: annalisaschembri@gmail.com

Excelentisimo Ayuntamiento De Viator

Асоцииран партньор – П9

Община Виатор има много добре развити социални услуги, подпомагащи хора от няколко местни общности, включително Западна Сахара, за да поддържат контакти със семействата си в родните си градове. Общината организира и мисии за осигуряване на храна, дрехи и други полезни материали благодарение на проекта „Municipal Closet“, който е управляван от Общината за дълъг период от време.

За повече информация можете да посетите​http://www.ayuntamientoviator.es/

Plaza De La Constitucion 2, 04240, Виатор, Испания

имейл: mapadeportes@ayuntamientoviator.es

Носене на отговорност

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси отговорност от Комисиятаза всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, съдържаща се в нея