Партнери

Општина Пеонија

Организација на апликанти – П1

Општина Пеонија е една од двете големи општини на Регионалната единица на Килкис. Општината има стекнато доволно искуство кои произлегуваат од нејзината координација, управување и учество на проекти во рамките на Interreg IV-A, Erasmus+ и други национални иницијативи.

По изливот на бегалската криза, Општината беше под огромен притисок,со што Идомени е најблиску прекугранично место до северната граница, и се наоѓа во рамките на надлежност на Општината. Импровизирањето на Идомени во огромен бегалски камп брзо стана остар симбол на европската криза. Во услови на очај, и Општината и локалните граѓани направија огромни напори да им помогнат на бегалците и да ја решат оваа ситуација, покажувајќи солидарност во најголема мерка.

За повеќе информации, можете да ја посетите: http://paionia.gov.gr/

75-77 M. Alexandrou str, 612 00, Polikastro, Greece

email: genikos@paionia.gov.gr

Општина Гевгелија

Асоцијативен партнер – П2

Општина Гевгелија се наоѓа на југоисточниот  дел од Република Северна Македонија, граничи со Грција прекугранична област Богородица-Евзони. Општина Гевгелија е единица на локална самоуправа, во која граѓаните го остваруваат своето право на локална самоуправа непосредно и преку преставници во органите на општината

Општина Гевгелија има реалзирано голем број на успешни проекти,од кои повеќето се во областа на инфраструктурата, но исто така и во економскиот и локален развој, развој на туризам, социјална кохезија и социјална заштита, развој во секторот на образование, култура и енергетска ефикасност.

За повеќе информации,посетете: www.gevgelija.gov.mk

Dimitar Vlahov Str. 4, 1480, Gevgelija, Republic of North Macedonia

email: gradonacalnik@gevgelija.gov.mk

Здружение Варна-Европски Младински Капитал

Асоцијативен Партнер – П3

Здружението Европски Младински Капитал Варна е основано во 2016 година со цел да се поддржи подготовка и имплементација на програмата во однос на нејзина селекција како Европски младински капитал 2017. Организацијата е чадор структура на други законодавни тела. Со здружението претседава општина Варна, додека 8 младински организации се членови на одборот. Главна цел на здружението  е:  да стимулира општествен ангажман и учество на младите граѓани и младинските организации во формирање и реализација на општински стратегии, да го поддржи процесот на развој на меѓународните односи и мрежи на младински активности, како и вклучување на младите во сите аспекти на формирање на граѓанско општество на ниво на ЕУ.

За повеке информации, посетете ја страната: http://varna2017.bg/bg

Tzar Osvoboditel 27, 9000, Varna, Bulgaria

email: director@varna2017.bg

Комуна Ди Бриндизи

Асоцијативен партнер – П4

​Општина Бриндизи  е самостојно локално тело и ја претставува својата заедница во односите со државата. Целта на општината е да се грижи за интересите на граѓаните и да го промовира нивниот развој. Администрацијата на општината е поделена на 14 сектори и има околу 350 вработени. Локалното тело има долгогодишно искуство во управуање и спроведување на проекти финансирани од ЕУ.

Повеќе или помалку, на територијата на општина Бриндизи се наоѓа еден од Италијанските центри за баратели на азил и прифатен центар за идентификација и протерување, со цел да бидат задржени тие странци кои се подложени на протерување и репресија со прекугранична поддршка.

За повеќе инфо посетете: www.comune.brindisi.it

Piazza Matteotti 1, 72100, Brindisi, Italy

email: mcappello@comune.brindisi.it

Асоцијација Цивитас Солис

Асоцијативен партнер – П5

Цивитас Солис е непрофитно здружение кое работи во Калабрија. Основано е во 1988 и промовира меѓународна солидарност, Европски и Евро-медитерански размени на млади, иницијативи за обуки и информации. Мисијата на здружението Солис е да ги поттикне и зајакне младите и нивните локални младински организации, особено акцентот еставен на  зајакнување на маргинализираните групи. Организацијата има големо искуство во менаџирање и управување на проекти за локален развој и европско граѓанство. Има спроведено стотици меѓународни проекти во областа на обуката, образованието и меѓуклутурна размена.

За повеќе инфо, посетете ја страницата: www.civitassolis.org

 
Via Benevento  3, 89044, Locri, Italy
 

Локален совет на Свики-Малта

Асоцијативен Партнер – П6

​​

Локалниот совет на Свики е основна форма на локалната власт, која се занимава со некои локални аспекти од животот и организација на локалната заедница. Оваа заедница припаѓа на Ис-Свики, Ибраг и Мадлиена. Популацијата во Свики изнесува 11.000 жители. Во контекст на инклузивно општество, Малта и Градскиот совет на Ис-Свики формираат и ги подобруваат условите за интеграција на неодамна напуштените бегалци во нивното општество, креирајќи Европски сингери помеѓу градовите кои се соочуваат со слични предизвици.

За повеќе информаци, можете да ја посетите страната: http://swieqi.eu/

Swieqi Civic Centre, Triq G. Bessiera, SWQ 2261, Swieqi, Malta

email: noel@noelmuscat.com

УНЕСКО Младински клуб од  Солун

Асоцијативен партнер – П7

​УНЕСКО Младински клуб од Солун (UNESCO YCT) e непрофитна, невладина организација со седиште во Солун. Основана е во 2004 година и работи во рамките на Националниот Хеленски комитет на УНЕСКО. Организацијата е член на Движење на клубовите на УНЕСКО и на грчкиот Национален младински совет.

Организацијата од 2016 година е многу активна во делот за поддршка на бегалците, особено во делот за младите таа спроведува проекти и иницијативи на локално ниво за нивна поддршка посебно за нивно вклучување и еднакво и рамноправно учество во грчкиот образовен систем.

За повеќе информации, можете да ја посетите страната: www.unescoyouth.gr

Kerkyras Str. 4-6, 55133, Thessaloniki, Greece

email: stefanoskatsoulis@unescoyouth.gr

Фабриката за змејот

Асоцијативен партнер – П8

KITE FACTORY  е младинска НВО организација со седиште во Малта која има цел да има постојана мрежа на проекти од областа на уметност до област за свесност за животна средина и зелена економија, проекти за неформално учење до формални сесии за обука. Мисијата на организацијата е да презентира квалитетни проекти кои ќе им овозможат на членовите и широката заедница да се вклучат во креативни методи за саморазвој. Целта на KITE FACTORY  е зајакнување на чинителите на локален и економски развој, во рамки на економијата  базирана на знаење и социо-економска структура. Исто така  нејзини приоритети се и соработка меѓусебе и поддршка на млади имигранти и бегалци.

30, Tunnara Street, 1182, Zurrieq, Malta

email: annalisaschembri@gmail.com

Неговата екселенција Вијатор Место

Асоцијативен партнер – П9

Благодарение на проектот “Municipal Closet”  на кој се работи подолго време,  Општината  на Виатор има развиено многу добри социјални услуги кои ги поддржуваат луѓето од повеќе локални заедници,вклучувајќи ја и Западна Сахара, да го одржат контактот со своите фамилии во родните градови, организирајќи мисии за обезбедување на храна, облека и друг корисен материјал.

За повеќе информации, посетете ја: http://www.ayuntamientoviator.es/

Plaza De La Constitucion 2, 04240, Viator, Spain

email: mapadeportes@ayuntamientoviator.es

Disclaimer

The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein